NIMS University, Jaipur
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH PCI , BCI , UGC , AIU

₹8,400
B.Sc avg fee/yr
₹13,500
M.Sc avg fee/yr
Rating 7.2 (6)
Apply Now
SMSMC Jaipur - SMS Medical College
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH MCI

₹3,191
MBBS avg fee/yr
₹8,500
M.Ch avg fee/yr
Rating 7.2 (6)
Apply Now
JLN Ajmer - Jawaharlal Nehru Medical College
AJMER, RAJASTHAN AFFILIATED WITH MCI

₹1,818
MBBS avg fee/yr
₹7,225
MD avg fee/yr
Rating 7.2 (2)
Apply Now
Dr SN Medical College & Hospital, Jodhpur
JODHPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH MCI

₹--
MBBS
₹--
MD
Rating 7.1 (7)
Apply Now
Government Medical College, Kota
KOTA, RAJASTHAN AFFILIATED WITH MCI

₹9,091
MBBS avg fee/yr
₹20,000
MD avg fee/yr
Rating 6.9 (1)
Apply Now
JRNRVU Udaipur - Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University
UDAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH AICTE , UGC , NAAC-B

₹17,850
BBA/BBM avg fee/yr
₹63,500
MBA/PGDM avg fee/yr
Rating 6.8 (16)
Apply Now
JNU Jaipur - Jaipur National University
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH AICTE , UGC

₹80,000
BHM avg fee/yr
₹38,200
B.Sc avg fee/yr
Rating 6.1 (45)
Apply Now
JNU Jodhpur - Jodhpur National University
JODHPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH DCI , PCI , BCI , UGC

₹16,000
BA avg fee/yr
₹26,000
BMM avg fee/yr
Rating 5.9 (7)
Apply Now
JVWU Jaipur - Jayoti Vidyapeeth Women's University
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH UGC

₹35,000
BA avg fee/yr
₹60,000
B.Ed avg fee/yr
Rating 5.1 (5)
Apply Now
UEM Jaipur Jaipur - University of Engineering and Management
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH AICTE , UGC , AIU

₹81,125
BE/B.Tech avg fee/yr
₹51,250
ME/M.Tech avg fee/yr
Rating 4.9 (12)
Apply Now
SGI Ganganagar - Surendra Group of Institutions
GANGANAGAR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH AICTE

₹70,000
BE/B.Tech avg fee/yr
₹70,000
ME/M.Tech avg fee/yr
Rating 4.8 (1)
Apply Now
Dr B Lal Institute of Biotechnology, Jaipur
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH AICTE

₹84,000
B.Sc avg fee/yr
₹84,000
M.Sc avg fee/yr
Rating 4.6 (1)
Apply Now
DKNMU Tonk - Dr. K.N. Modi University Newai
TONK, RAJASTHAN AFFILIATED WITH AICTE , UGC

₹94,875
BE/B.Tech avg fee/yr
₹62,250
ME/M.Tech avg fee/yr
Rating 4.6 (16)
Apply Now
IISU Jaipur - The IIS University
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH UGC , NAAC-A

₹23,577
BA avg fee/yr
₹23,577
BBA/BBM avg fee/yr
Rating 4.1 (2)
Apply Now
MJRP Jaipur - Mahatma Jyoti Rao Phoole University
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH NCTE , PCI , BCI , AICTE , UGC

₹35,250
BHM avg fee/yr
₹20,333
B.Sc avg fee/yr
Rating 3.8 (14)
Apply Now
National Institute of Ayurveda, Jaipur
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH AICTE

₹--
M.Phil/Ph.D in Science
Rating 0.0 (1)
Apply Now
IICD Jaipur - Indian Institute of Crafts and Design
JAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH UGC

₹--
PG Diploma in Design
₹--
UG Diploma in Design
Rating 0.0 (1)
Apply Now
DMRC Jodhpur - Desert Medicine Research Centre
JODHPUR, RAJASTHAN

₹--
MBBS
₹--
MD
Rating 0.0 (1)
Apply Now
GMC Udaipur - Geetanjali Medical College
UDAIPUR, RAJASTHAN AFFILIATED WITH MCI

₹--
B.Sc (Medicine)
₹--
MBBS
Rating 0.0 (2)
Apply Now
J Watumull Global Hospital and Research Centre, Sirohi
SIROHI, RAJASTHAN AFFILIATED WITH NBA

₹--
B.Sc (Nursing)
₹--
UG Diploma in Paramedical
Rating 0.0 (1)
Apply Now

Subscribe to News Letter