Kamla Nehru Mahavidyalaya, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹35,000
B.Ed avg fee/yr
₹30,000
M.Ed avg fee/yr
Rating 6.8 (1)
Apply Now
BCE Bhopal - Bhabha College of Education
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹36,000
B.Ed avg fee/yr
₹50,000
M.Ed avg fee/yr
Rating 6.3 (1)
Apply Now
Shri Ravishankar Teacher's Training Institute, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹30,000
B.Ed avg fee/yr
Rating 6.0 (1)
Apply Now
Mansarovar College of Education, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹36,000
B.Ed avg fee/yr
₹40,000
M.Ed avg fee/yr
Rating 6.0 (1)
Apply Now
RKDF University, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE , PCI , AICTE , UGC

₹12,000
B.Sc avg fee/yr
₹20,000
M.Sc avg fee/yr
Rating 6.0 (7)
Apply Now
SDPS Women's College, Indore
INDORE, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH COA

₹--
B.Sc (Nursing)
₹--
M.Sc (Nursing)
Rating 5.9 (1)
Apply Now
Imperial College of Professional Studies, Indore
INDORE, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹--
B.Sc
₹--
UG Certificate in Science
Rating 5.8 (1)
Apply Now
MCE Bhopal - Millennium College of Education
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹35,000
B.Ed avg fee/yr
₹45,000
M.Ed avg fee/yr
Rating 5.8 (1)
Apply Now
RIE Bhopal - Regional Institute of Education
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹6,665
B.Ed avg fee/yr
₹6,665
M.Ed avg fee/yr
Rating 5.7 (1)
Apply Now
Chankya Mahavidyalaya, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH UGC

₹4,167
B.Sc avg fee/yr
₹24,000
M.Sc avg fee/yr
Rating 5.7 (1)
Apply Now
BU Bhopal - Barkatullah University
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH UGC , NAAC-B

₹1,000
MA avg fee/yr
₹5,000
PG Diploma in Arts avg fee/yr
Rating 5.7 (2)
Apply Now
IGNTU Anuppur - Indira Gandhi National Tribal University
ANUPPUR, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH UGC

₹2,233
BA avg fee/yr
₹4,000
MA avg fee/yr
Rating 5.7 (1)
Apply Now
Victoria College of Education, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹49,000
B.Ed avg fee/yr
₹63,400
M.Ed avg fee/yr
Rating 5.6 (1)
Apply Now
ABVHV Bhopal - Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH UGC

₹7,633
BA avg fee/yr
₹8,633
BFA avg fee/yr
Rating 5.6 (1)
Apply Now
GVC Bhopal - Green Valley College of Education
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹25,000
B.Ed avg fee/yr
₹35,000
Graduate Diploma in Education avg fee/yr
Rating 5.6 (1)
Apply Now
JK Jain Memorial College of Education, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹40,000
B.Ed avg fee/yr
Rating 5.4 (1)
Apply Now
SECT College of Professional Education, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹--
B.Com
₹--
M.Com
Rating 5.4 (1)
Apply Now
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal
BHOPAL, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NCTE

₹1,650
BA avg fee/yr
₹5,650
MA avg fee/yr
Rating 5.4 (1)
Apply Now
MGCGV Chitrakoot - Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya
CHITRAKOOT, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NAAC-A

₹7,567
BA avg fee/yr
₹18,735
BFA avg fee/yr
Rating 5.4 (1)
Apply Now
Dr Hari Singh Gour University, Sagar
SAGAR, MADHYA PRADESH AFFILIATED WITH NAAC-A

₹3,587
BA avg fee/yr
₹6,545
B.Ed avg fee/yr
Rating 5.3 (14)
Apply Now

Subscribe to News Letter